Spausdinti
Patvirtinta rekomendacija „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“, apsvarsčius grupės asmenų siūlymą, paliktas galioti 87-asis nutarimas „Dėl moterų pavardžių darymo“. Patvirtinti nauji Terminų banko rinkiniai...

 

Gegužės 14 d. Kalbos komisijos posėdyje
 
priimtas
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-3 „Dėl rekomendacijos „Dėl valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų“
 
įvertinti:
 • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 6):
  • Aplinkos ministerijos – Nr. 662
  • Ūkio ministerijos – Nr. 519,
  • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 149
  • Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 311, 723, 905
  • Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos – Nr. 880 
 • Lietuvos standarto „Dirvožemio kokybė. Aiškinamasis žodynas“ terminija
svarstyta:
 • Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkui adresuotas grupės asmenų laiškas, kuriame reikalaujama, kad Kalbos komisija atšauktų 2003 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. 2 (87) ­„Dėl moterų pavardžių darymo“. Komisijos nuomone, nesama kalbinių argumentų (jų nepateikta ir minėtame laiške), kurie paneigtų nepriesaginės moterų pavardžių darybos galimybę, todėl atšaukti Kalbos komisijos nutarimą nėra pagrindo.
 • žodžio sakura rašyba ir kirčiavimas. Atsižvelgus į japonų kalbos specialistų rekomendacijas, sutarta šį žodį teikti su priesaga -ura (ne -ūra) ir kirčiuoti pagal 1-ąją kirčiuotę – sãkura (1).
 
Posėdyje iškeltas klausimas dėl griežtesnio kirčiavimo klaidų vertinimo. Sutarta šį klausimą pirmiausia apsvarstyti Tarties ir kirčiavimo pakomisėje.