Spausdinti
Birželio 12 d. pritarta Valstybinės kalbos politikos 2009–2013 m gairių projektui, aprobuoti nauji Terminų banko teikiniai, priimti trijų protokolinių nutarimų pakeitimai...

Birželio 12 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje:

priimti:

 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. vasario 9 d. posėdžio protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinėje lietuvių kalbos komisijoje vertinamų bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių kalbos reikalavimų“ pakeitimo“,
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-2 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinės kalbos norminimo, vartojimo, ugdymo ir sklaidos 2006–2015 m. programos įgyvendinimo tvarkos aprašo“ pakeitimo“,
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-3 „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2007 m. liepos 3 d. protokolinio nutarimo „Dėl Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašo“ pakeitimo“

pritarta:

 • Valstybinės kalbos politikos 2009–2013 m. gairių projektui

aprobuota:

 • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 39):
 • Lietuvos Respublikos Seimo – Nr. 828,
 • Finansų ministerijos – Nr. 175, 873, 897, 900, 901,
 • Aplinkos ministerijos – Nr. 686, 889,
 • Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – Nr. 417, 451–477,
 • Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės – Nr. 861, 862, 902, 906,
 • standartų „Miltelinės dengimo medžiagos 14 dalis. Terminija“, „Dažai ir lakai. Terminai ir apibrėžtys“, „Anglinių šepečių, šepečių laikiklių, kolektorių ir kontaktinių žiedų nomenklatūra, terminai ir apibrėžtys“, „Vertės vadybos, vertės analizės, funkcinės analizės aiškinamasis žodynas. 1dalis. Vertės ir funkcinė analizė“, „Neardomieji bandymai. Terminija. 8 dalis. Sandarumo tikrinimo terminai“, „Neardomieji bandymai. Terminija. 9 dalis. Akustinės spinduliuotės bandymų terminai“, „Anestezijos ir kvėpavimo įranga. Žodynas“ terminai

Parengė Regina Dobelienė