Spausdinti
Paskutiniame šios kadencijos Kalbos komisijos posėdyje priimtas nutarimas Nr. N-1 (110) „Dėl simbolinių pavadinimų linksniavimo“, kt.

Balandžio 5 d. įvyko paskutinis šios kadencijos Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdis. 2002–2007 m. komisijos paskutinis posėdisKomisiją sudarė: pirmininkė I. Smetonienė, pirmininko pavaduotoja J. Palionytė, nariai: A. Drukteinis, E. Jakaitienė, A. Kaulakienė, A. Pakerys, A. E. Račis, A. Ragauskaitė, A. Rosinas, V. Salienė, B. Savukynas, A. Smilgevičius, B. Stundžia, G. Subačius, A. L. Telksnys, V. Žilinskienė, K. Župerka. Seimas netrukus patvirtins naują komisijos sudėtį.

Paskutiniame posėdyje:

  1. terminų straipsnių rinkiniai (Aplinkos ministerijos Nr. 551, 661, 663, 684, Finansų ministerijos – Nr. 646, 678, Žemės ūkio ministerijos – Nr. 617, 636, 667, 680);
  2. Lietuvos standartų LST ISO 3339-0 „Žemės ir miškų ūkio traktoriai ir mašinos. Klasifikacija ir terminai. 0 dalis. Klasifikavimo sistema ir klasifikacija“ ir LST ISO 5127 „Informacija ir dokumentavimas. aiškinamasis žodynas“ terminai.

A. Kaulakienė, E. Jakaitienė, A. Rosinas, B. SavukynasK. Župerka, A. Pakerys
Pirmininkė I. Smetonienė ir pirmininko pavaduotoja J. PalionytėB. Stundžia, V. Žilinskienė, E. JakaitienėA. Smilgevičius, A. Ragauskaitė, V. Salienė