Spausdinti
Posėdyje aprobuoti penki Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių rinkiniai...

2005 m. kovo 31 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuota:

Žemės ūkio ministerijos terminų straipsnių rinkiniai Nr. 1–5 (sėklininkystės, augalininkystės (grūdų), ekologinio ūkininkavimo, gyvulių veislininkystės)

Lietuvos standartai:

  • „Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Geometriniai elementai. 1 dalis. Bendrieji terminai ir apibrėžtys“
  • „Stūmokliniai tūrio matavimo prietaisai. 1 dalis. Terminija, bendrieji reikalavimai ir rekomendacijos naudotojams“
  • „Asmeninė apsauginė įranga nuo kritimo iš aukščio. Lygiaverčių terminų sąrašas“„Pakuotės. Pakuotės ir aplinkos apsauga. Terminija“

pristatytas negalutinis Pasirenkamojo skyrimo taisyklių projektas (žr. NUTARIMAI/ Projektai);

aptartos bendradarbiavimo su latvių Valstybinės kalbos komisija galimybės.

Parengė Regina Dobelienė