Spausdinti
Patvirtinta rekomendacija dėl maisto gaminių rašymo.

2004 m. balandžio 1 d. Kalbos komisijos posėdyje:

patvirtinti nutarimai dėl nutarimų Nr. 45 ir Nr. 53 pripažinimo netekusiais galios (žr. NUTARIMAI/ Sąrašas),

patvirtintos rekomendacijos:

„Dėl maisto gaminių pavadinimų rašymo“
„Dėl kai kurių sudurtinių daiktavardžių kirčiavimo“

aprobuoti Lietuvos standartai „Skerstini naminiai gyvuliai. Kiaulės. Apibrėžimai“, „Geležinkelio taikmenys. Geležinkelio kelias. Terminija. Sąvaržų eksploatavimo reikalavimai. 1 dalis. Apibrėžimai“, „Akmens anglių deguto dervos. Terminija“, „Žalias degutas ir žalias benzolas. Terminija“, „Akmens anglių deguto ir pikio rišikliai ir panašios medžiagos. Terminija ir klasifikavimas“, „Paviršinio aktyvumo medžiagos. Žodynas“, „Naftos pramonė. Terminija. 1 dalis. Žaliavos ir produktai“, „Naftos pramonė. Terminija. 2 dalis. Savybės ir tyrimai“.

Parengė Aistė Pangonytė