Spausdinti
Kovo 13 d. komisijos posėdyje pritarta pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui, aprobuotas „Mokyklinis matematikos terminų žodynėlis“, pora terminų standartų, patvirtinta nauja pakomisė.

Kovo 13 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija NUTARĖ:

1. aprobuoti „Mokyklinį matematikos terminų žodynėlį“. Įvertinti pirmuoju Terminų žodynų aprobavimo taisyklėse nurodytu lygiu: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“.

2. aprobuoti standartus LST EN 313-2 „Sluoksniuotoji mediena. Klasifikacija ir terminija. 2 dalis. Terminija“ ir LST EN ISO 9251 „Termoizoliacija. Šilumos perdavimo sąlygos ir medžiagų savybės. Terminų žodynas “.

3. pritarti pataisytam Lietuvių kalbos informacinėje visuomenė 2003–2009 metų programos projektui. (Žr. NUTARIMAI/ Projektai.)

4. patvirtinti tokios sudėties Vadovėlių ekspertavimo pakomisę: B. Dobrovolskis (pakomisės pirmininkas), A. Auksoriūtė, V. Kavaliauskas, L. Laužikas, L. Murinienė, G. Navalinskienė, P. Zemlevičiūtė. Įpareigoti pakomisę parengti Vadovėlių tvirtinimo tvarkos projektą.

Komisijos nariams praneštos sociologinio tyrimo „Lietuvos gyventojų požiūris į kitų kalbų asmenvardžių ir vietovardžių vartojimą“ išvados (žr. tinklalapyje 2003-02-24 naujieną).

Parengė Aistė Pangonytė