Spausdinti

      2020 m. balandžio 9 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, nutarimo projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

Darbotvarkė


1. Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. veiklos ataskaitos projekto svarstymas.
2. Leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė R. Vladarskienė, P. Zemlevičiūtė) svarstymas (1 ir 2 skyrių).
3. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.
4. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. lapkričio 8 d. nutarimo Nr. N-5 (136) „Dėl Viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo“ pakeitimo“ projekto svarstymas.
5. Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių projekto svarstymas.
6. Nario skyrimo į Lietuvių kalbos instituto mokslo tarybą klausimas.