Spausdinti
   Trečiajame Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimtas protokolinis nutarimas ir kt.
 
   2019 metų kovo 28 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
priimtas:
 
įvertinti ir aprobuoti 8 terminų straipsnių rinkiniai (69 terminų straipsniai). Rinkinius pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 3244, 3247, 3249;
•Energetikos ministerija – Nr. 3276, 3291;
•Žemės ūkio ministerija – Nr. 3266, 3281, 3285;  
 
pritarta:
• pagal V. Pilinkienės vadovėlį „Tarptautinė ekonomika“ parengtam terminų straipsnių rinkiniui, skirtam Terminų bankui pildyti.
 
   Pristatytas Valstybinės kalbos inspekcijos 2018 m. veiklos ataskaitos projektas.