Spausdinti

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui, 2021 m. pakomisių darbo planams ir kt.

   2021 sausio 28 d. posėdyje:

pritarta

 • Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui; 
 • 2021 m. pakomisių darbo planams;
 • Ukmergės rajono savivaldybės administracijos paraiškai vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 4 priemonę;

aprobuota 15 terminų str. rinkinių, 55 terminų straipsniai:

 • Aplinkos ministerijos – Nr. 3965, 3987, 3991; 
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerijos – Nr. 3954; 
 • Energetikos ministerijos – Nr. 3892; 
 • Finansų ministerijos – Nr. 3985; 
 • LR Seimo kanceliarijos – Nr. 3983, 3993;
 • Susisiekimo ministerijos – Nr. 3962;
 • Sveikatos apsaugos ministerijos – Nr. 3886, 3899, 3935, 3942, 3950, 3978; 

 

 kaip teiktini įvertinti 122 terminų straipsniai:

 •  pagal V. Lakio vadovėlį „Audito teorija ir praktika“ parengto terminų str. rinkinio Nr. 3874;
 •  pagal S.Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus vadovėlį „Kompiuterių architektūra“ parengto terminų str. rinkinio Nr. 3909.