Spausdinti
   Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos 2018 m. veiklos ataskaitai, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, priimta nutarimų ir protokolinių nutarimų, svarstytas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ ir kt.
   2019 metų vasario 28 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
priimtas:
 
įvertinti ir aprobuoti 8 terminų straipsnių rinkiniai (29 terminų straipsniai). Juos pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 3245;
•Finansų ministerija – Nr. 3148, 3233;
•Sveikatos apsaugos ministerija – Nr. 3268, 3269, 3270, 3271;
•Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba – 3075;
 
svarstytas:
• pagal J. Deltuvos, Ž. Rudžionio, V. Vaitkevičiaus, D. Vaičiulynienės vadovėlį „Statybinė medžiagotyra“ parengtas terminų straipsnių rinkinys, skirtas Terminų bankui pildyti;
• leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (parengė A. Drukteinis). Leidiniui iš esmės pritarta. Prie kai kurių klausimų bus grįžta parengus VLKK nutarimų dėl privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos pakeitimus.