Spausdinti
, posėdžiai
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2012 m. veiklos ataskaitoms, priimtas nutarimas dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo papildymo etnografinių regionų ir kitais pavadinimais, protokolinis nutarimas dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų.

Vasario 28 d. Kalbos komisijos posėdyje:

pritarta:

 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2012 m. veiklos ataskaitai
   
 • Valstybinės kalbos inspekcijos 2012 m. veiklos ataskaitai

priimta:

 • nutarimas Nr. N-1 (137) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. rugpjūčio 28 d. nutarimo Nr. 63 „Dėl Lietuvos vietovardžių sąrašo“ papildymo“. Į Lietuvos vietovardžių sąrašą įtraukti etnografinių regionų pavadinimai Aukštaitijà (2) // Aukštaĩčiai (2), Dzūkijà (2) // Dzū̃kai (2), Suvalkijà (2), Sūduvà (3a), Žemaitijà (2) // Žemaĩčiai (2), norminis ežero pavadinimas Plócis (1) (iki šiol oficialiuose šaltiniuose esanti pavadinimo forma Plazė teikiama kaip šalutinis variantas);
 • protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“. Rekomendacijoje pateikti keturiasdešimt septyni ES valstybių narių, ES stojančiųjų šalių ir kandidačių, NATO šalių narių ir bendradarbiavimui svarbių šalių parlamentų lietuviški pavadinimai. Pagal nutarime išdėstytus principus galima sudaryti ir kitų pasaulio šalių parlamentų lietuviškus pavadinimus.

aprobuoti 24 terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 187 terminų straipsniai):

 • Aplinkos ministerijos – Nr. 1645
 • Energetikos ministerijos – Nr. 1599, 1692, 1722, 1723
 • Kultūros ministerijos – Nr. 1136
 • Policijos departamento – Nr. 1499
 • Ryšių reguliavimo tarnybos – Nr. 1743, 1754
 • Susisiekimo ministerijos – Nr. 1730
 • Teisingumo ministerijos – Nr. 1696, 1733
 • Užsienio reikalų ministerijos – Nr. 1467
 • Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos – Nr. 178
 • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos – Nr. 1725
 • Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 1728
 • Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos – Nr. 1741
 • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1659, 1671, 1727, 1731, 1732, 1737, 1738

teigiamai įvertintas A. Kaulakienės, J. Matuko, V. Palenskio, V. J. Valiukėno, P. J. Žilinsko šešiakalbis iliustruotas „Aiškinamasis elektrotechnikos ir elektronikos gaminių terminų žodynas“

sudaryta laikinoji darbo grupė, parengsianti visuomenei skirtą tarmių užrašymo metodiką:

 • doc. dr. Daiva Vaišnienė (VLKK; darbo grupės vadovė)
 • doc. dr. Daiva Aliūkaitė (Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas)
 • doc. dr. Jonas Bukantis (Klaipėdos universitetas)
 • prof. dr. Genovaitė Kačiuškienė (Šiaulių universitetas)
 • prof. dr. Laima Kalėdienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • prof. dr. Vytautas Kardelis (Vilniaus universitetas)
 • lietuvių kalbos mokytoja ekspertė Lionė Lapinskienė (Panevėžio Mykolo Karkos pagrindinė mokykla);
 • dr. Asta Leskauskaitė (Lietuvių kalbos institutas)
 • prof. dr. Danguolė Mikulėnienė (Lietuvių kalbos institutas)
 • doc. dr. Regina Rinkauskienė (Lietuvos edukologijos universitetas)

Parengė Jūratė Palionytė