Spausdinti
Patvirtina Pedagogų studijų specialybės kalbos programa, Vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų rekomendacija, E. Kisino „Lietuvių–anglų kalbų karybos žodynas“, nauji Terminų banko straipsniai.

Balandžio 9 d. Kalbos komisijos posėdyje 

priimti:
  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl vaistinių augalų lietuviškų pavadinimų“ (kol kas žr. Nutarimai, Projektai)
  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-2 „Dėl Pedagogų studijų specialybės kalbos programos patvirtinimo“ (kol kas žr. Nutarimai, Projektai)
įvertinti:
  • Eugenijaus Kisino „Lietuvių–anglų kalbų karybos žodynas“
  • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 5)
  • standartų terminai:
    • Lietuvos standarto „Alaus pramonė. Aiškinamasis žodynas“
    • Lietuvos standarto „Dumblo apibūdinimas. Dumblo naudojimas ir šalinimas. Terminai ir apibrėžtys“;  

apsvarstytas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos raštas dėl integruoto mokymo galimybių bendrojo lavinimo mokyklose. Kalbos komisijos nuomone, integruotas dalyko ir užsienio kalbos mokymas neturi kelti pavojaus gimtosios kalbos ugdymui, todėl šiuo metodu turi būti naudojamasi labai atsargiai. Jis galėtų būti taikomas kaip pasirenkamasis modulis 11 ar 12 gimnazijos klasėse. Palaikytinas sustiprintas užsienio kalbos mokymas, Lietuvoje jau turintis senas tradicijas.