Spausdinti
Pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, aprobuoti keli Terminų banko straipsnių rinkiniai ir terminų standartai.

2005 metų veiklos ataskaitos projektas
1 priedas (Recenzuoti leidiniai)
2 priedas (Ekspertų posėdžiai)
3 priedas (3–7 lentelės)
4 priedas (Kalbos komisijos posėdžiai)
5 priedas (Darbuotojų publikacijos)

 

2006 m. kovo 2 d. Kalbos komisijos posėdyje: 


aprobuoti:

  • 5 terminų straipsnių rinkiniai, kuriuos pateikė Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijos

  •  Lietuvos standartai:

    • „Geometrinės gaminio specifikacijos (GGS). Paviršiaus nelygumai. Terminai, apibrėžtys ir parametrai“

    • „Šilumokaičiai. Terminija“

    • „Naftos pramonė. 4 dalis. Perdirbimas“

pritarta:

  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2005 metų veiklos ataskaitai (žr. priedus viršuje)
  • Valstybinės kalbos inspekcijos 2005 metų ataskaitai

 

Parengė Regina Dobelienė