Spausdinti
Posėdyje pritarta 2004 m. veiklos ataskaitai, priimta 14-oji kirčiavimo rekomendacija, aprobuotas žodynas „Inžinieriai, technikai ir technologai“ ir kt.

2005 m. kovo 4 d. Kalbos komisijos posėdyje:

pritarta:
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2004 m. veiklos ataskaitai
Valstybinės kalbos inspekcijos 2004 m. veiklos ataskaitai

priimta rekomendacija „Dėl kai kurių mišriųjų veiksmažodžių kirčiavimo“ Nr. R-5 (k-14), žr. Nutarimai/ Tartis ir kirčiavimas/ 14 (mšr. vksm.)  

aprobuota:
aiškinamasis žodynas „Inžinieriai, technikai ir technologai“ (D. Andriuškevičienė, A. Tamulevičius, V. Valiukėnas)
Lietuvos standartai:

  • „Terminis purškimas. Terminija, klasifikavimas“
  • „Terminologijos darbas. Aiškinamasis žodynas. 2 dalis. Kompiuterių taikymas“
  • „Techniniai gaminių dokumentai. Terminai ir apibrėžtys. 1 dalis. Bendrieji techninių brėžinių ir jų tipų terminai“
  • „Tekstilės medžiagos. Nusidažymo atsparumo nustatymas. A08 dalis. Spalvos matavimo terminija“
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos terminų straipsnių rinkinys Nr. 4

pristatytas negalutinis „Kalbos patarimų“ dalies „Leksikos skoliniai“ (sudarė D. Mikulėnienė) projektas. Dauguma kalbėjusių komisijos narių siūlė sušvelninti kai kurių svetimžodžių vertinimą, atsisakyti nemotyvuotų naujadarų. Projektui iš esmės pritarta, jį pasiūlyta pataisyti atsižvelgiant į komisijos pastabas;

susipažinta su komisijos pirmininkės I. Smetonienės informacija apie darbo kelionę į Rygą, apie Latvijos valstybinės kalbos agentūros veiklą.

Parengė Regina Dobelienė