Spausdinti
Komisija apsvarstė 2002 metų veiklos ataskaitą, be to, kalbėta apie „eurą“ ir moterų pavardes, aprobuotas S. Paltanavičiaus vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.

Vasario 27 d. įvyko 2-asis Kalbos komisijos posėdis, kuriame buvo patvirtinta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. veiklos ataskaita, pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2002 m. veiklos ataskaitai.

Per posėdį aprobuotas Selemono Paltanavičiaus parengtas vardynas „Vakarų Palearktikos paukščiai“.

Be šių klausimų, svarstytas Lietuvos banko atsakymas į Kalbos komisijos paklausimą dėl žodžio euras trumpinimo. Pritarta banko nuomonei, kad netikslinga trumpinti ir taip gana trumpą žodį, prireikus galima vartoti tarptautinį kodą EUR arba simbolį €.

Nagrinėtas Moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos paklausimas dėl moterų pavardžių darybos. Komisijos nuomone, palaikytina tradicinė moterų pavardžių daryba (su priesagomis -aitė, -ytė, -ienė ir t. t.), bet negalima drausti sudaryti pavardes tik su galūnėmis, pvz.: Čepė, Raudė ir pan. Lietuvių kalboje, skiriančioje moteriškąją ir vyriškąją gimines, neteiktina kaip moters pavardę vartoti vyro pavardės formą, pvz., Simutis.

Parengė Audra Ivanauskienė