Spausdinti

   2021 m. spalio 28 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama vertinti Lietuvos standarto projekto terminus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, svarstyti kalbos programas vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitas, patikslintus IV ketvirčio kalbos programų išlaidų sąmatą bei  viešųjų pirkimų projektą, Vyriausybės siūlymus papildyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą ir kt.

   Darbotvarkė

1. Lietuvos standarto „Trąšos ir kalkinimo medžiagos. Aiškinamasis žodynas. 3 dalis. Kalkinimo medžiagų terminai“ projekto terminų ir apibrėžčių vertinimas.

2. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.

3. Kalbos programas vykdančių institucijų III ketvirčio ataskaitų svarstymas.

4. Lietuvių kalbos instituto prašymų dėl projektų vykdymo svarstymas.

5. Patikslinto kalbos programų 2021 m. IV ketvirčio viešųjų pirkimų plano projekto svarstymas.

6. Patikslintos kalbos programų 2021 m. IV ketvirčio išlaidų sąmatos svarstymas.

7. Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto rašto dėl Vyriausybės siūlymų papildyti Vardų ir pavardžių rašymo dokumentuose įstatymo projektą Nr. XIIIP-535 svarstymas ir išvados aptarimas.

8. Kiti klausimai (Tikrinių vardų transkripcijos iš vokiečių k. taisyklių komentaras; Vilniaus universiteto lyčiai jautrios kalbos gairės ir kt.).