Spausdinti

    2021 m. rugsėjo 30 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti nutarimo ir protokolinio nutarimo pakeitimus, kalbos programas vykdžiusių institucijų ataskaitų ir Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos paraiškos ekspertizes, kalbos programų išlaidų sąmatą bei  IV ketvirčio viešųjų pirkimų projektą, konkursų skelbimo projektus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

  Darbotvarkė

1. Pritarimo Tikrinių vardų transkripcijos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą taisyklėms klausimas.

2. Protokolinio nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2013 m. vasario 28 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl valstybių parlamentų lietuviškų pavadinimų“ pakeitimo“projekto (žr. VLKK nutarimai/ Projektai) svarstymas ir priėmimas.

3. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.

4. Kalbos programas vykdžiusių institucijų metinės ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizių svarstymas.

5. Patikslintos paraiškos vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę ekspertizių svarstymas.

6. Lietuvių kalbos dienų sostinės konkurso (Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programa) skelbimo projekto svarstymas.

7. Konkurso vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonę Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose skelbimo projekto svarstymas.

8. Kalbos komisijos nutarimo „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2019 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. N-5 (175) „Dėl Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos patvirtinimo“ pakeitimo“ projekto svarstymas ir priėmimas.

9. Kalbos programų 2021 m. išlaidų sąmatos svarstymas.

10. Kalbos programų 2021 m. IV ketvirčio viešųjų pirkimų projekto svarstymas.

11. Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos vykdymo baigiamosios ataskaitos projekto svarstymas.

12. Galimybės surengti EFNIL konferenciją Lietuvoje klausimas.

13. Kiti klausimai.