Spausdinti

   2021 m. rugsėjo 30 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta nutarimo ir protokolinio nutarimo pakeitimams, apsvarstytos kalbos programas vykdžiusių institucijų ataskaitų ir Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos paraiškų ekspertizės, kalbos programų išlaidų sąmata bei  IV ketvirčio viešųjų pirkimų projektas, konkursų skelbimų projektai, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

 

2021 rugsėjo 30 d. posėdyje:

priimta:

pritarta:

 • kalbos programas vykdžiusių institucijų metinės ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizėms;
 • patikslintos paraiškos vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę ekspertizei;
 • Lietuvių kalbos dienų sostinės konkurso skelbimo projektui;
 • konkurso vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemonę Remti akademinės ir profesinės kalbos ugdymą aukštosiose mokyklose skelbimo projektui;
 • kalbos programų 2021 m. išlaidų sąmatai;
 • kalbos programų 2021 m. IV ketvirčio viešųjų pirkimų planui;
 • Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programos vykdymo baigiamajai ataskaitai;
 • galimybei surengti EFNIL konferenciją Lietuvoje;

aprobuota  5 terminų straipsnių rinkiniai (46 terminų straipsniai):

 • Aplinkos ministerijos – Nr. 4108;
 • Finansų ministerijos – Nr. 4101;
 • Ekonomikos ir inovacijų ministerijos – Nr. 4110;
 • Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Nr. 4114;
 • Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos – Nr. 4105.