Spausdinti

  2021 m. rugsėjo 16 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti kalbos programas vykdančių institucijų ataskaitas,  aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

 Darbotvarkė

1. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.

2. Kalbos programas vykdančių institucijų 2021 m. II ketvirčio ataskaitų svarstymas.

3. Kalbos programas vykdžiusių institucijų metinių ir baigiamųjų ataskaitų ekspertizių svarstymas.

4. Paraiškų vykdyti Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programos 1 uždavinio 3 priemonę ekspertizių svarstymas.

5. Konkurso vykdyti Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programos priemones skelbimo projekto svarstymas.

6. Patikslintų Tikrinių vardų transkripcijos iš anglų kalbos į lietuvių kalbą taisyklių svarstymas.

7. Kiti klausimai.