Spausdinti

   2021 m. sausio 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. išlaidų sąmatai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas ir kt.

     Pirmajame Kalbos komisijos posėdyje:

      pritarta:

  • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. išlaidų sąmatai;
  •  sprendimui nutraukti  2019 m. liepos 26 d. sutartį Nr. VP-8/2019 dėl „Aiškinamojo kultūros paveldo apsaugos terminų žodyno“ rengimo;
  •  Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų sąrašui;
  •  Kalbos programų koordinavimo ir įgyvendinimo pertvarkai, įkurta projektų pakomisė;

   priimtas: