Spausdinti

      2020 m. vasario 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama tikslinti kirčiavimo rekomendacijas, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti VLKK pakomisių 2020 m. darbo planus ir kt.

Darbotvarkė
1. Kirčiavimo rekomendacijų tikslinimas.
2. Teisės aktų terminų straipsnių rinkinių, teikiamų į Terminų banką, svarstymas ir aprobavimas.
3. Terminų straipsnių rinkinio Nr. 3763, parengto pagal Algio Junevičiaus vadovėlį „Europos Sąjungos vidaus rinkos teisė: pagrindinės ekonominės laisvės“, vertinimas.
4. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos ekspertų sąrašo tvirtinimas.
5. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pakomisių 2020 m. darbo planų aptarimas.
6. Leidinio „Lietuvių kalbos skyryba: taisyklės, komentarai, patarimai“ rankraščio svarstymas.
7. Kiti klausimai.