Spausdinti
    Pirmajame Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, patvirtintas ekspertų sąrašas, apsvarstytas protokolinis nutarimas, pastabos dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės pasitarimo protokolo projekto, aptarti pavardžių keitimo pagrindų keitimai bei papildymai ir kt.
   2019 metų sausio 31 d. Kalbos komisijos posėdyje:
 
priimtas:
 
įvertinta ir aprobuota 18 terminų straipsnių rinkinių (96 terminų straipsniai). Rinkinius pateikė:
•Aplinkos ministerija – Nr. 3200, 3206;
•Ekonomikos ir inovacijų ministerija – Nr. 3124, 3252;
•Kultūros ministerija – Nr. 3228;
•Ryšių reguliavimo tarnyba – Nr. 3263;
•Socialinės apsaugos ir darbo ministerija – Nr. 121, 3231;
•Susisiekimo ministerija – Nr. 2989, 2994, 3234;
•Sveikatos apsaugos ministerija – Nr. 3138, 3154, 3230, 3235, 3264, 3265;
•Žemės ūkio ministerija – Nr. 3232.
 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. gruodžio 18 d.  nutarimas Nr. 68 pripažintas netekusiu galios.