Spausdinti
Šiame posėdyje patvirtinti Lietuvos etnografinių regionų pavadinimai, iš Didžiųjų kalbos klaidų nutarimo išbraukti du žodyno klaidų papunkčiai – „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir „Nevartotinos naujosios svetimybės“, į nutarimą „Dėl Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimo lietuvių kalboje“ įrašyta pastaba dėl nekaitomos formos vartojimo Lietuvos Respublikos teisės aktuose išskirtiniu šriftu, kt.

 

2014 m. sausio 30 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje

priimta:

Į nutarimą įrašyti Lietuvos etnografiniai regionai, tarp jų ir pavadinimas Mažoji Lietuva: pirmąja reikšme – istorinės srities pavadinimas, antrąja – kaip dabartinės Lietuvos etnografinio regiono pavadinimas.

Nutarimas papildytas šia pastaba: „Europos Sąjungos bendrosios valiutos pavadinimas euro, Lietuvos Respublikos teisės aktuose vartojamas vietoj vardininko formos euras, turi būti išskiriamas kaip kitos kalbos žodis (paprastai pasviruoju šriftu).“ Plačiau žr. komentarą, 2014-01-23.

Iš Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo išbraukti papunkčiai 1.1 „Neteiktinos svetimybės ir jų dariniai“ ir 1.2 „Nevartotinos naujosios svetimybės“. Juose buvusių svetimybių vertinimas nepakeistas – tie žodžiai bendrinei kalbai neteiktini. Plačiau žr. komentarą, 2014-01-31.

aprobuota 12 terminų straipsnių rinkinių (iš viso 146 terminų straipsniai):

  • Aplinkos ministerijos – Nr. 1968, 1993,
  • Finansų ministerijos – Nr. 2004,
  • Teisingumo ministerijos – Nr. 2010, 2011,
  • Ūkio ministerijos – Nr. 1991, 2008,
  • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1500, 1684, 1983, 1987, 1997
     

aptarti 2014 metų pakomisių darbo planai. Patvirtintas kalbos komisijos ekspertų sąrašas (žr. skyriuje „Programos“).