Spausdinti
, posėdžiai
Priimta Seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo rekomendacija, įvertintas „Lingvodidaktikos terminų žodynas“…

        Vasario 2 d. Kalbos komisijos posėdyje:

priimti:
• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. 1 (132) „Dėl Terminų standartų vertinimo taisyklių patvirtinimo“;
• Valstybinės lietuvių kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl seniūnaitijų pavadinimų sudarymo ir rašymo“;

įvertinti:
• M. Ramonienės, J. Brazauskienės, N. Burneikaitės, J. Daugmaudytės, E. Kontutytės, J. Pribušauskaitės „Lingvodidaktikos terminų žodynas“ įvertintas pirmuoju Terminų žodynų vertinimo taisyklėse nurodytu lygiu: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“;
• Lietuvos terminų standartų LST EN 12374:2009 „Pakuotės. Lanksčiosios tūbelės. Terminija“ nauji lietuviški terminų straipsniai ir LST EN 415-1:2004+A1:2009 „Pakavimo mašinų sauga. 1 dalis. Pakavimo mašinų ir susijusios įrangos terminija ir klasifikacija“ lietuviški terminų straipsniai;
• 14 terminų straipsnių rinkinių (69 terminų straipsniai):
Aplinkos ministerijos – Nr. 1514, 1515, 1516;
Finansų ministerijos – Nr. 812, 1479, 1490, 1540;
Susisiekimo ministerijos – Nr. 1542;
Teisingumo ministerijos – Nr. 1505;
Ūkio ministerijos – Nr. 1537;
Žemės ūkio ministerijos – Nr. 1524, 1528, 1531, 1539;
 

patvirtintas:
• Kalbos komisijos ekspertų sąrašas.

                                                                            Parengė Regina Dobelienė