Spausdinti
Protokoliniu nutarimu patvirtinta medingųjų augalų pavadinimų rekomendacija, įvertintas „Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas“, 20 straipsnių rinkinių ir vienas Lietuvos standartas, nutarta nekeisti šalies pavadinimo Gruzija...

Sausio 28 d. Kalbos komisijos posėdyje:

patvirtintas
Kalbos komisijos protokolinis nutarimas Nr. PN-1 „Dėl rekomendacijos „Dėl medingųjų augalų lietuviškų pavadinimų“;

įvertinti:

 • „Aiškinamasis elektrotechnikos terminų žodynas“ (vyr. red. S. Žebrauskas) įvertintas pirmuoju terminų žodynų vertinimo lygiu – Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja;
 • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 20):
  • Aplinkos ministerijos (Nr. 834, 1047),
  • Finansų ministerijos (Nr. 1091, 1134, 1155, 775),
  • Kultūros ministerijos (Nr. 1123),
  • Lietuvos banko (Nr. 907),
  • Sveikatos apsaugos ministerijos (Nr. 386),
  • Švietimo ir mokslo ministerijos (Nr. 1141),
  • Teisingumo ministerijos (Nr. 1160),
  • Ūkio ministerijos (Nr. 1153),
  • Vidaus reikalų ministerijos (Nr. 1147),
  • Žemės ūkio ministerijos (Nr. 1128),
  • Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (Nr. 893),
  • Vidaus reikalų ministerijos (Nr. 1169), 
  • Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (Nr. 1151),
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM (Nr. 1130, 1146),
  • Kūno kultūros ir sporto departamento (Nr. 177);
 • standarto „Nomenklatūra. Medicinos priemonių grupių bendriniai terminai ir kodai“ terminai;

svarstyta:
Lietuvos užsienio reikalų ministerijos prašymas išnagrinėti Gruzijos užsienio reikalų ministerijos kreipimąsi pakeisti šalies pavadinimą lietuvių kalba iš Gruzija į Georgija (rašte nurodyta forma Georgia).

    Kalbos komisija vieningai sutarė, kad toks keitimas būtų nepagrįstas. Pavadinimų Gruzija ir Georgija santykis su oficialiu, autentišku šalies pavadinimu Sakartvelo (pavadinimo perraša lotyniškais rašmenimis) yra vienodas: du pirmieji skiriasi nuo trečiojo ne tik rašyba, bet ir kilme, todėl priskirtini prie vadinamųjų tradicinių vietovardžių.

    Vienos Europos tautos, įskaitant lietuvius, nuo seno vadina Gruziją ir pagrindinę jos tautą pavadinimais su šaknimi Gruz- (plg. ček. Gruzie, est. Gruusia, latv. Gruzija, vengr. Grùzia, lenk. Gruzja, serb. Gruzija, kroat. Gruzija), kitos – su šaknimi Georg- (plg. angl. Georgia, vok. Georgien, isp. Georgia, oland. Georgië). Šiuos tradicinius skirtumus atspindi tarptautinio standarto ISO 3166-1 „Šalių pavadinimų kodai“ nacionaliniai standartai.

    Tradiciniai vietovardžiai, tarp jų ir Gruzija, priskirti prie lietuvių kalbos vardyno paveldo, jų apsauga įtvirtinta Kalbos komisijos nutarimo Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ (Žin., 1997, Nr. 63–64) papunkčio 5.4 nuostatoje: „Visų šalių asmenvardžius bei vietovardžius rašant pagal minėtus bendruosius principus (t. y. arba originalo kalba, arba adaptuojant. – R. D.), išlaikomos tradicinės formos.“

    Sudaryta Laikinoji Vertimų vadovo pakomisė: A. Drukteinis (pirmininkas), R. Vladarskienė, I. Jatautienė , R. Jonutė, J. Kelpšienė, N. Maskaliūnienė, L. Pažūsis. Pakomisė svarstys Europos Komisijos vertėjų ir kalbininkų parengtą Vertimų vadovą.

Parengė Regina Dobelienė