Spausdinti
Pirmajame 2009-ųjų posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos praėjusių metų veiklos ataskaitoms, patvirtinti Nepalo valstybės ir Palau sostinės pavadinimų pakeitimai, kt.

Vasario 19 d. Kalbos komisijos posėdyje 

patvirtinti:

 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-1 (115) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimo Nr. 48 „Dėl valstybių pavadinimų“ pakeitimo“
 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas Nr. N-2 (116) „Dėl Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1996 m. gegužės 2 d. nutarimo Nr. 54 „Dėl valstybių sostinių pavadinimų“ pakeitimo“

pritarta:

 • Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2008 m. veiklos ataskaitai (žr. Nutarimai, Projektai)
 • Valstybinės kalbos inspekcijos 2008 m. veiklos ataskaitai

įvertinti:

 • terminų straipsnių rinkiniai (iš viso 21):
  • Žemės ūkio ministerijos – Nr. 280, 927, 963, 1000, 1001, 1002, 1016, 1019
  • Finansų ministerijos – Nr. 997, 1004
  • Aplinkos ministerijos – Nr. 348, 956
  • Ūkio ministerijos – Nr. 519
  • Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 926
  • Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 400, 401, 403, 863, 991, 1022
  • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 995
 • Lietuvos standarto „Lengvosios konvejerio juostos“ terminija

 

Svarstyti kiti dalykai:
 

Lietuvos Respublikos Seimui pateikta 2009 m. vasario 8 d. peticija, kurios autoriai pasiūlė atleisti iš pareigų Kalbos komisijos pirmininkę I. Smetonienę ir jos pavaduotoją J. Palionytę. Komisijos nariai priėjo prie bendros nuomonės, kad peticijoje komisijos vadovėms pareikšti kaltinimai yra nepagrįsti ir neteisingi, ir nutarė Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui pateikti posėdžio protokolo išrašą, liudijantį komisijos nepritarimą peticijos autorių pozicijai ir siūlymams.