Spausdinti
Pirmajame posėdyje komisija aprobavo „Karybos enciklopedinį žodyną“, pritarė Bendriesiems naujųjų skolinių norminimo principams, sudarė darbo grupę publikuotinų raštijos paminklų rengimo reikalavimams parengti.

Bendrieji naujųjų skolinių norminimo principai

 

2007 m. vasario 15 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuoti:

  • „Karybos enciklopedinis žodynas“ (redaktorių kolegija: Z. Kulys, E. S. Kisinas, V. Tininis)
  • terminų straipsnių rinkiniai (Finansų ministerijos – Nr. 660, 647, Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos – Nr. 110, 633)

pritarta Bendriesiems naujųjų skolinių norminimo principams (žr. viršuje)

sudaryta darbo grupė publikuotinų raštijos paminklų rengimo reikalavimams parengti (S. Narbutas, O. Aleknavičienė, B. Kabašinskaitė, M. Vaicekauskas)

Parengė Regina Dobelienė