Spausdinti
Aprobuotas „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“, septyni terminų standartai ir kt.

2005 m. sausio 27 d. Kalbos komisijos posėdyje:

pritarta rekomendacijai „Dėl kai kurių pirminių veiksmažodžių kirčiavimo“ Nr. 1 (K-13);

aprobuota:

 • „Aiškinamasis geležinkelių transporto terminų žodynas“ (N. Juškaitė, A. Sakalauskas, S. Keinys),
 • Lietuvos standartai:
  •  LST 1605 „Miško žemės klasifikacija. Terminai ir apibrėžtys“
  • LST 1607 „Miškotyra. Miško žėlimas ir želdinimas. Terminai ir apibrėžtys“
  • LST ISO 8965 „Medienos ruošos pramonė. Technologija. Terminai ir apibrėžtys“
  • LST ISO 8966 „Medienos ruošos pramonė. Gaminiai. Terminai ir apibrėžtys“
  • LST 1682-1 „Miškotyra. Miško apsauga. 1 dalis“
  • LST EN 736-1 „Uždarymo ir reguliavimo įtaisai (sklendės, vožtuvai, čiaupai, sifonai). Terminija. 1 dalis. Uždarymo ir reguliavimo įtaisų tipų apibrėžtys“
  • LST EN 736-3+A1 „Uždarymo ir reguliavimo įtaisai (sklendės, vožtuvai, čiaupai, sifonai). Terminija. 3 dalis. Terminų apibrėžtys“

pristatytas negalutinis privalomųjų skyrybos taisyklių projektas. Komisijos nariai diskutavo dėl taisyklių principų (ar verta atskirti privalomąją ir laisvąją skyrybą), kai kurių formuluočių ir jas iliustruojančių pavyzdžių atrankos. Darbo grupė ketina pataisyti projektą atsižvelgusi į komisijos pastabas;

susipažinta su Vyriausybės pateikta informacija apie 2005 m. sausio 6 d. Lenkijos Seimo priimtą Tautinių ir etninių mažumų ir regioninės kalbos įstatymą.

Parengė Regina Dobelienė