Spausdinti
Priimtas nutarimas „Dėl įmonių, įstaigų ir organizacijų simbolinių pavadinimų darymo ir rašymo taisyklių patvirtinimo“...

2004 m. vasario 2 d. Kalbos komisijos posėdyje:

aprobuotas „Automatikos terminų žodynas“ (rengimo grupės vadovas A. Poška). Žodynas įvertintas pirmuoju Terminų žodynų aprobavimo taisyklėse nurodytu lygiu: „Valstybinė lietuvių kalbos komisija neprieštarauja“. Taip pat aprobuoti standartai LST EN 450220 „Standartizacija ir su ja susijusi veikla. Bendrasis aiškinamasis žodynas“ ir LST 0-3-2 „Standartizacija. Lietuvos standartų turinys ir įforminimas“;

priimti šie nutarimai:

papildyta rekomendacija „Dėl kai kurių priesaginių daiktavardžių kirčiavimo“ ir patvirtinta rekomendacija „Dėl kai kurių galūninės darybos daiktavardžių kirčiavimo“ (žr. Nutarimai/ Tartis ir kirčiavimas).   

Parengė Aistė Pangonytė