2021 m. sausio 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. išlaidų sąmatai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas ir kt.

   2020 m. gruodžio 21 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas.

   Aštuntajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, apsvarstyti leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ pataisyto varianto 1–8 skyrius ir kt.

   Septintajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti protokoliniai nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2020 m. lapkričio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinius nutarimus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

   Šeštajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas žodynas, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

      Penktajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 7 skyriaus ir kt.

      Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 3–6 skyrių ir kt.

   Trečiajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. veiklos ataskaitai, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 1–2 skyrių ir kt.