Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitai, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

      2020 m. vasario 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti Kalbos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti žodyną ir kt.

, kirčiavimas ir tartis , kompiuterija , skyryba

   Pirmajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas prof. dr. A. Drukteinio parengtas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (pritarta), papildytos 7 kirčiavimo rekomendacijos, aprobuota 19 terminų straipsnių rinkinių, patvirtintas ekspertų sąrašas, pritarta pakomisių planams...

      2020 m. vasario 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama tikslinti kirčiavimo rekomendacijas, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti VLKK pakomisių 2020 m. darbo planus ir kt.

   Devintajame Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2019 m. gruodžio 19 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti nutarimus ir protokolinius nutarimus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

   Aštuntajame Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2019 m. lapkričio 7 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti terminų standartą, protokolinį nutarimą dėl kai kurių samanų lietuviškų pavadinimų, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti moterų tradicinių pavardžių kirčiavimą ir kt.

   Septintajame Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas ir priimtas protokolinis nutarimas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2019 m. rugsėjo 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinį nutarimą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti valstybinės kalbos mokymo kursų suaugusiems kitakalbiams organizavimą ir kt.