Septintajame Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertintas terminų žodynas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, apsvarstyti nutarimai, rekomendacija dėl vabzdžių lietuviškų pavadinimų ir kt.
   2018 m. lapkričio 8 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama įvertinti vieną terminų žodyną, aprobuoti keletą terminų straipsnių rinkinių, svarstyti nutarimo ir protokolinio nutarimo (rekomendacijos dėl kai kurių vabzdžių lietuviškų pavadinimų) projektus ir kt.
   Šeštajame Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertintas terminų žodynas, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, patikslintas valstybės pavadinimas, apsvarstyta rekomendacija dėl varliagyvių lietuviškų pavadinimų, svetimžodžių atitikmenų sąrašas, aptartos jidiš kalbos ir hebrajų kalbos transkripcijos į lietuvių kalbą taisyklės ir kt.
   Penktajame Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti keturi terminų žodynai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimti Kalbos programų koordinavimo tarybos ir VLKK ekspertų veiklos nuostatų pakeitimai, patikslintas valstybės pavadinimas, aptarti lietuvių gestų kalbos politikos aspektai ir kt.
   2018 m. gegužės 3 d. Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas terminų standartas, rekomendacija dėl kai kurių Lietuvoje augančių grybų ir kerpių lietuviškų pavadinimų, trys kirčiavimo rekomendacijos, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Valstybinės kalbos vartojimo, norminimo ir sklaidos programai.
   2018 m. balandžio 5 d. Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas terminų standartas, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2017 m. veiklos ataskaitai, Valstybinės kalbos politikos gairėms.

   2018 m. kovo 1 d. Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti terminų standartai, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Kalbos komisijos 2017 m. veiklos ataskaitai, pristatytas KSU projektas „Ateities lingvistas – dirbtinio intelekto kūrėjas“.

   2018 m. sausio 25 d. Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyta rekomendacija dėl kai kurių varliagyvių lietuviškų pavadinimų, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai, patvirtintas ekspertų sąrašas, pritarta pakomisės planams, Dažniniam rekomenduojamų vardų sąrašui.

    2017 m. gruodžio 14 d. Kalbos komisijos posėdyje teigiamai įvertinti „Aiškinamasis geografijos terminų žodynas“, „Mechanikos terminų žodynas“, „Aiškinamojo projektų valdymo terminų žodyno“ antrasis pataisytas leidimas, svarstytas svetimžodžių atitikmenų sąrašas, kirčiavimo rekomendacijos, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai.

   2017 metų lapkričio 30 d. Kalbos komisijos posėdyje (pirmas naujos kadencijos komisijos posėdis) sudarytos pakomisės ir Kalbos programų koordinavimo taryba, aprobuoti terminų straipsnių rinkiniai.