2021 m. rugsėjo 16 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje apsvarstytos kalbos programas vykdančių institucijų ataskaitos,  aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2021 m. liepos 8 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas,  aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

2021 m. liepos 1 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimti du protokoliniai nutarimai,  aprobuoti teisės aktų straipsnių rinkiniai, apsvarstytos  pastabos dėl teisės aktų pakeitimo projektų ir kt.

2021 m. birželio 17 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas,  aprobuoti teisės aktų ir vadovėlio terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

  2021 m. gegužės 27 d.  nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje priimtas protokolinis nutarimas ir protokolinio nutarimo pakeitimasaprobuoti teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

  2021 m. balandžio 29 d.  nuotoliniame  Kalbos komisijos posėdyje  priimti protokolinių nutarimų pakeitimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

    2021 m. kovo 25 d. Kalbos komisijos posėdyje  priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

     Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2020 m. veiklos ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   Trečiajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje priimti protokoliniai nutarimai, pritarta Kalbos programas vykdžiusių institucijų ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui, 2021 m. pakomisių darbo planams ir kt.