2021 m. kovo 25 d. Kalbos komisijos posėdyje  priimti nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

     Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos ir Kalbos inspekcijos 2020 m. veiklos ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   Trečiajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje priimti protokoliniai nutarimai, pritarta Kalbos programas vykdžiusių institucijų ataskaitoms, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų ir vadovėlių terminų straipsnių rinkiniai, pritarta Projektų pakomisės darbo tvarkos aprašui, 2021 m. pakomisių darbo planams ir kt.

   2021 m. sausio 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2021 m. išlaidų sąmatai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas ir kt.

   2020 m. gruodžio 21 d. Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai, priimtas nutarimas ir protokolinis nutarimas.

   Aštuntajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2020 m. gruodžio 10 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, apsvarstyti leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ pataisyto varianto 1–8 skyrius ir kt.

   Septintajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstyti ir priimti protokoliniai nutarimai, aprobuoti nauji terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

   2020 m. lapkričio 26 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinius nutarimus, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.