Penktajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 7 skyriaus ir kt.

      2020 m. birželio 18 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti Lietuvos standarto projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

      Ketvirtajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 3–6 skyrių ir kt.

      2020 m. gegužės 7 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti protokolinio nutarimo projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

   Trečiajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. veiklos ataskaitai, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai, pateikta pastabų dėl leidinio „Lietuvių kalbos rašyba: taisyklės, komentarai, patarimai“ 1–2 skyrių ir kt.

      2020 m. balandžio 9 d. nuotoliniame Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti Valstybinės kalbos inspekcijos 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, nutarimo projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius ir kt.

      Antrajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje pritarta Kalbos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitai, aprobuoti nauji teisės aktų terminų straipsnių rinkiniai ir kt.

      2020 m. vasario 27 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama svarstyti Kalbos komisijos 2019 m. veiklos ataskaitos projektą, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti žodyną ir kt.

, kirčiavimas ir tartis , kompiuterija , skyryba

   Pirmajame šių metų Kalbos komisijos posėdyje apsvarstytas prof. dr. A. Drukteinio parengtas leidinys „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“ (pritarta), papildytos 7 kirčiavimo rekomendacijos, aprobuota 19 terminų straipsnių rinkinių, patvirtintas ekspertų sąrašas, pritarta pakomisių planams...

      2020 m. vasario 6 d. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos posėdyje ketinama tikslinti kirčiavimo rekomendacijas, aprobuoti teisės aktų terminų straipsnių rinkinius, aptarti VLKK pakomisių 2020 m. darbo planus ir kt.