2004 m. gegužės mėnesį Kalbos komisijoje įkurta Konsultacijų banko grupė.
, kompiuterija
Naujuoju šriftu Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido antologiją „Pavasarinė“.
Gegužės 8 d. Seime pristatytas ką tik išleistas „Europos žodynas“ (Eurovoc).
Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ,,Rečiau vartojamų kalbų mokymo(si) patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje“.
Gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatus.
Balandžio 26–30 dienomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė lankėsi Prancūzijoje.
Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio proga bendrojo lavinimo mokykloms dovanojama 22 tūkstančiai lituanistinių leidinių.
Balandžio 21 d. komisijos pirmininkė skaitė pranešimą konferencijoje „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos“.
Balandžio 21–22 dienomis Rygoje vyko kas dešimt metų organizuojama konferencija „Kalbos technologijos. Baltijos šalių perspektyvos“.
Balandžio 23 dieną Kaune vykusioje konferencijoje komisijos pirmininkė dr. Irena Smetonienė skaitė pranešimą „Valstybinės kalbos funkcijų plėtojimas ir degradacijos stabdymas“.