Ataskaitų reikalavimai ir kt.
2004 m. gegužės mėnesį Kalbos komisijoje įkurta Konsultacijų banko grupė.
, kompiuterija
Naujuoju šriftu Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla išleido antologiją „Pavasarinė“.
Gegužės 8 d. Seime pristatytas ką tik išleistas „Europos žodynas“ (Eurovoc).
Kviečiame dalyvauti tarptautinėje konferencijoje ,,Rečiau vartojamų kalbų mokymo(si) patirtis daugiakultūrėje ir daugiatautėje Europoje“.
Gegužės 6 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nuostatus.
Balandžio 26–30 dienomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė lankėsi Prancūzijoje.
Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio proga bendrojo lavinimo mokykloms dovanojama 22 tūkstančiai lituanistinių leidinių.
Balandžio 21 d. komisijos pirmininkė skaitė pranešimą konferencijoje „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos“.
Balandžio 21–22 dienomis Rygoje vyko kas dešimt metų organizuojama konferencija „Kalbos technologijos. Baltijos šalių perspektyvos“.