Liepos mėnesį Kalbos komisijos konsultantai įvertino 1277 įmonių pavadinimus. Teigiamai įvertinti 789 pavadinimai (62 proc.). Lietuvių bendrinės kalbos normų neatitiko 488 pavadinimai, arba 38 proc.

    Kalbos komisija, atsižvelgdama į Lietuvos kompiuterininkų sąjungos pateiktą informaciją ir vartotojų nusiskundimus, kad įsigytas skaitmeninis įrenginys (kompiuteris, išmanusis telefonas ir kt.) nėra pritaikytas lietuvių kalbai, prie apskritojo stalo pakvietė asociacijos „Infobalt“, Lietuvos kompiuterininkų sąjungos, Valstybinės kalbos inspekcijos atstovus. 
     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendindama 2014 m. spalio 8 d. Lietuvos Respublikos Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto rezoliuciją, inicijavo lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymo turinio aprašų atnaujinimą ir dviejų naujų C lygio aprašų parengimą. Tai pirmasis naujos lietuvių kalbos mokėjimo vertinimo sistemos kūrimo žingsnis. Skaidri ir aiški sistema, susiejanti lietuvių kalbos kaip valstybinės ir kaip užsienio kalbos vertinimą, skiriama ir kitakalbiams, besimokantiems lietuvių kalbos, ir užsienio lietuvių bendruomenėms.


     Nuo birželio 1 d. iki birželio 30 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1255 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 761 pavadinimas, arba 61 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 494, arba 39 proc., jų neatitiko.

     Valstybinė lietuvių kalbos komisija, pritardama Lietuvos kompiuterininkų sąjungos kreipimuisi į Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) prezidentę, pabrėžia, kad tarptautinėje praktikoje, taikant šiuolaikiškiausias technologijas, originali pavardžių rašyba gali būti norma.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 metų birželio 17 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-5 „Dėl kai kurių varliagyvių (Amphibia) klasės beuodegių varliagyvių (Anura) būrio Centrolenidae šeimos varliagyvių lietuviškų pavadinimų“ patvirtino rekomendacinį beuodegių varliagyvių (Anura) būrio stiklavarlių (Centrolenidae) šeimai priklausiančių varliagyvių pavadinimų sąrašą.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2016 metų birželio 17 d. posėdyje protokoliniu nutarimu Nr. PN-4 „Dėl rekomendacijos „Dėl nuodingųjų augalų lietuviškų pavadinimų (K–P)“ patvirtino rekomendacinio nuodingųjų augalų pavadinimų sąrašo antrąją dalį.

     Nuo gegužės 2 d. iki gegužės 31 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1467 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 942 pavadinimai, arba 64 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 525, arba 36 proc., įvertinti neigiamai.

Balandžio mėnesį Kalbos komisijos konsultantai įvertino 1762 įmonių pavadinimus. Teigiamai įvertinti 1113 pavadinimai (63 proc.). Lietuvių bendrinės kalbos normų neatitiko 649 pavadinimai, arba 37 proc.