Lietuvos Respublikos terminų banke skelbiami afiloforiečių (Aphyllophorales) eilės grybų lietuviški pavadinimai.

         2020 m. lapkričio 11 d. nuo 9 iki 12 val.  dėl techninių darbų galimi Kalbos komisijos svetainės sutrikimai. 

Spalį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 139 700 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“,  „virš ko“, „būti kuo“), semantika  (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „stovis“ vartojimas), žodžių daryba („pakrovėjas“, „skiedėjas“), leksika (skolinių, žodžių „kaštai“, „aspektas“, „apjungti“, „įtakoti“, „ofisas“ „barkodasׅ“, „parkingas“, „marketingas“ vartojimas).

    2020 m. lapkričio 3–5 dienomis keisis Kalbos komisijos interneto paslaugų teikėjas. 
    Šiomis dienomis galimi interneto ryšio sutrikimai.

Rugsėjį Kalbos konsultacijų banke lankytasi apie 116 100 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi leksikos klausimais (žodžių „laptopas, loptopas“, „aplikacija“, „maršrutizatorius“, „feisbukas“, „spamas“, „pikselis“, „akauntas“, „sensorius“, „flešas“, „zipuoti“, „instaliuoti“, „barkodas“, „dūzgės“ vartojimas). Kiti lankytojus dominę dalykai – rašyba (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis), sintaksė („nustatyti kuo“, „už ką“), semantika (žodžių „pilnas, pilnai“, „kaštai“ vartojimas).

    Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas akademinio sąžiningumo, ryšių su visuomene ir projektų valdymo sričių terminais iš 2018 m. ir 2019 m. išleistų ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertintų terminų žodynų.

   Rugpjūtį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 52 250 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti dalelytes „ne“ ir „nebe“, kaip rašoma euro santrumpa, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „auto“, „mini“, kada rašomas brūkšnelis, kokia lietuviškų kabučių forma). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „laikyti kuo“, „už ką“, naudininko vartojimas, ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti ir kt.), semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“ vartojimas), leksika (skolinių, dalelytės „neva“ vartojimas), žodžių daryba (ar vartojamas priešdėlis „anti-“).

    Liepą Kalbos konsultacijų banke lankytasi 59 000 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada rašomas brūkšnelis, kokia euro santrumpa, kaip rašomi įmonių pavadinimai). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė (ar vartojamas jungtukas „kaip“ laiko šalutiniams sakiniams jungti, „nustatyti kuo“, „už ką“, „dėl ko“, „per ką“, „laikyti kuo“, „virš ko“, naudininko vartojimas), semantika  (žodžių „pilnas, pilnai“, „vartoti, naudoti“ vartojimas), leksika (skolinių, dalelyčių „nė“, „nei“, „neva“ vartojimas).

, skyryba

      Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras išleido prof. Albino Drukteinio parengtą knygą „Lietuvių kalbos skyryba. Taisyklės, komentarai, patarimai“. Šis leidinys ir 2019 m. lapkričio 7 d. Kalbos komisijos nutarimas „Dėl lietuvių kalbos skyrybos taisyklių“ sudaro vientisą dabartinių skyrybos taisyklių rinkinį. Glaustos nutarimo taisyklės leidinyje papildytos įvairesniais raiškos variantais, pateikiama kelių skyrybos taisyklių derinimo atvejų. Ieškant skyrybos paaiškinimo ar norint dėl jos apsispręsti, geriausia naudotis abiem šaltiniais.

    Seimo Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija kiek vėliau nei įprastai priėmė sprendimą dėl žodžio laisvės gynėjos, labdaros organizatorės Felicijos Bortkevičienės atminimą įamžinančios Kalbos premijos skyrimo. Šiais 2020 metais Kalbos premija skiriama iškiliam lietuvių kalbininkui doc. dr. Aldonui Juozapui Pupkiui. Kalbos premija skirta už viso gyvenimo nuopelnus – reikšmingą indėlį į lietuvių kalbos norminimą, visuomenės švietimą ir lietuvių kalbotyros istorijos puslapių įamžinimą ateities kartoms.