Švęsdami Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną džiaugiamės gausiais Lietuvių kalbos dienų renginiais visoje šalyje ir užsienyje.
     Jie parodė, kad pagrindinės vertybės – KALBA, VALSTYBĖ, NEPRIKLAUSOMYBĖ – yra mus visus telkiantis gyvenimo pagrindas.

     Taigi ir toliau būkime vieningi, puoselėkime lietuvių kalbą ir didžiuokimės laisve ir jos teikiamomis galimybėmis.

        Valstybinė lietuvių kalbos komisija kartu su Vilniaus mokytojų namais kovo 3 d. rengė vakarą, skirtą Mažosios Lietuvos lietuvių literatūros ir kultūros darbininko, pirmojo lietuvių poezijos istoriko ir kritiko, vertimo teorijos kūrėjo ir lietuvių kalbos praktiko Gotfrydo Ostermejerio 300-osioms gimimo metinėms.

Nuo vasario 1 d. iki vasario 29 d. Kalbos komisijos konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1774 konsultacijas dėl įmonių pavadinimų. 1105 pavadinimai, arba 62 proc., atitiko lietuvių bendrinės kalbos normas, 669, arba 38 proc., įvertinti neigiamai.

, skyryba

Skelbiamas 2016 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su skyrybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Danutė Kalinauskaitė. (Rašybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

, rašyba


     Skelbiamas 2016 m. Nacionalinio diktanto konkurso I turo diktanto tekstas su rašybos ypatumų paaiškinimais. Teksto autorė – Danutė Kalinauskaitė. (Skyrybos ypatumai aiškinami gretimame pranešime.)

      Penktadienį, vasario 19 d., Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) įteiks apdovanojimus už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse.

      Konkursas „Švari kalba – švari galva“ organizuojamas jau devintą kartą. Konkurso tikslas –  skatinti moksleivius internetinėje erdvėje vartoti lietuviškas raides ir taisyklingą lietuvių kalbą.

, kalbos politika , kompiuterija

2015 metais daugiausia naujovių pateikė bendrovė „Microsoft“. Liepos  29 d. išleido operacinę sistemą „Windows 10“, o rugsėjo 22 d. – raštinės programų paketą „Microsoft Office 2016“ su ateinančių metų žyma pavadinime. Sulietuvintos šių programų versijos pradėtos platinti vienu metu su originaliomis angliškomis. Gaila tik, kad knygas apie naujas lietuviškų programų versijas vėluojame išleisti. 2015 metais knygynuose pasirodė tik viena knyga apie 2013 m. išleistą lietuvišką skaičiuoklės versiją [1].

Nuo 2016-01-04 iki 2016-01-29 VLKK konsultantai VĮ Registrų centrui suteikė 1570 konsultacijų dėl įmonių pavadinimų. 993 pavadinimai, arba 63 proc., įvertinti kaip atitinkantys lietuvių bendrinės kalbos normas, 577, arba 37 proc., – kaip jų neatitinkantys.

        Kalbos komisija yra įsteigusi apdovanojimą už lietuvių kalbos puoselėjimą. Praėjusiais metais apdovanoti geriausi mokslinių leidinių redaktoriai, šiais metais apdovanojimai paskirti už reikšmingus darbus lietuviškos terminijos kūrimo, mokslo kalbos puoselėjimo ir visuomenės kalbinio švietimo srityse.