Socialinių tyrimų institutas Kalbos komisijos užsakymu tyrė Lietuvos gyventojų požiūrį į svetimvardžių rašymą. Komisija rengiasi persvarstyti svetimvardžių vartojimo principus.
Europos Tarybos ekspertas Dave’as Allanas vertina Lietuvos kalbos politiką.
Mokyklinių vadovėlių kalba ne visada be priekaištų. Komisijoje bus rengiami kalbos reikalavimai, Švietimo ir mokslo ministerija rengs edukologijos terminų aiškinamąjį žodyną.
VLKK iš programų lėšų remia kalbos kultūros ir specialybės kalbos dėstymą. Ar ne metas atnaujinti šių dalykų programas?
LR laidoje „Ryto garsai“ priekaištai dėl anglų kalbos protegavimo mokslo terpėje
Lapkričio 18-ąją sukanka 14 metų, kai lietuvių kalba paskelbta valstybine.
Kalbos komisija atkreipė dėmesį, kad Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projekte per mažai vietos skiriama valstybinės kalbos politikai, ir pateikė siūlymų Seimo nutarimo „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ projekto rengėjams.
Kalbos komisijos sekretoriatas tobulina Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
2002 m. lapkričio 5 d. Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengtame seminare savivaldybių kalbos tvarkytojams apie pokyčius Kalbos komisijoje kalbės jos pirmininkė Irena Smetonienė
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.