Lapkričio 18-ąją sukanka 14 metų, kai lietuvių kalba paskelbta valstybine.
Kalbos komisija atkreipė dėmesį, kad Valstybės ilgalaikės raidos strategijos projekte per mažai vietos skiriama valstybinės kalbos politikai, ir pateikė siūlymų Seimo nutarimo „Dėl Valstybės ilgalaikės raidos strategijos“ projekto rengėjams.
Kalbos komisijos sekretoriatas tobulina Valstybinės kalbos politikos gairių projektą.
2002 m. lapkričio 5 d. Valstybinės kalbos inspekcijos ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos rengtame seminare savivaldybių kalbos tvarkytojams apie pokyčius Kalbos komisijoje kalbės jos pirmininkė Irena Smetonienė
Europos institucijose tikimasi, kad šalys kandidatės įstos į ES jau sunorminusios terminiją, sukūrusios terminų bazes, taigi pasirengusios automatiniam tekstų vertimui.
Seimo nariai siūlo Kalbos komisijai nustatyti vieną svetimvardžių rašymo būdą.