„Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2002 metais dirbo gerai.“ (R. Pavilionis)

2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Kalbos komisijos teiktą Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektą.
Gegužės 28–30 d. vyko kasmetinis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras, šį kartą – Kihnu saloje, Estijoje.
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.
Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“.
Paskelbtas naujas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pranešimas „Dėl kai kurių botanikos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 32).
Balandžio 28 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą pagal Vilniaus rajono Sudervės miestelio seniūnės Česlavos Stupenko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ir priėmė nutarimą apeliacinio skundo netenkinti.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga pasveikino kalbininkus.
Švietimo ministerija bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių autorius ir leidėjus įpareigojo gauti Kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos taisyklingumo.
Skelbiamas paraiškų gauti kalbos programose numatytų darbų paramą 2004 m. priėmimas.