Paskelbtas naujas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pranešimas „Dėl kai kurių botanikos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 32).
Balandžio 28 d. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija išnagrinėjo bylą pagal Vilniaus rajono Sudervės miestelio seniūnės Česlavos Stupenko apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo nutarties ir priėmė nutarimą apeliacinio skundo netenkinti.
Lietuvos Respublikos Prezidentas Rolandas Paksas Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga pasveikino kalbininkus.
Švietimo ministerija bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių autorius ir leidėjus įpareigojo gauti Kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos taisyklingumo.
Skelbiamas paraiškų gauti kalbos programose numatytų darbų paramą 2004 m. priėmimas.
Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios/ Parengė S. Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas: LKKA, 2002. – 739 p. Aprobuota Kalbos komisijos.
Balandžio 22 d. naujas projekto variantas aptartas Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
L. Daugnora, R. R. Budrys ir R. Trainienė. Paukščių anatomijos terminai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002. Aprobuota Kalbos komisijos.
Balandžio 17 dieną Sedoje vyko konferencija „Ar išsaugosime žemaičių kalbą ir žemaitiškumą?“