Švietimo ministerija bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių autorius ir leidėjus įpareigojo gauti Kalbos komisijos sprendimą dėl vadovėlio kalbos taisyklingumo.
Skelbiamas paraiškų gauti kalbos programose numatytų darbų paramą 2004 m. priėmimas.
Sporto terminų žodynas. T. 1. 2-asis patais. ir papild. leid.: Aiškinamasis žodynas. Angliški, vokiški, rusiški terminų atitikmenys. Būtiniausios žinios/ Parengė S. Stonkus. Lietuvos kūno kultūros akademija. – Kaunas: LKKA, 2002. – 739 p. Aprobuota Kalbos komisijos.
Balandžio 22 d. naujas projekto variantas aptartas Švietimo, mokslo ir kultūros komitete.
L. Daugnora, R. R. Budrys ir R. Trainienė. Paukščių anatomijos terminai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002. Aprobuota Kalbos komisijos.
Balandžio 17 dieną Sedoje vyko konferencija „Ar išsaugosime žemaičių kalbą ir žemaitiškumą?“
XIV lietuvių kalbos olimpiadą (Vilnius) ir jaunųjų filologų konkursą (Klaipėda) rėmė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
2003 m. balandžio 16 d. Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos siūlomam Vartotojų teisių gynimo įstatymo papildymo projektui.
Balandžio 8 d. Seimo Europos reikalų komitete įvyko pasitarimas dėl rengiamos Europos Sąjungos Konstitucijos vertimo į lietuvių kalbą.