Numatyta, kad personalijas ir įvykius įamžinti gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimuose savivaldybių tarybos galės tik gavusios Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos pritarimą.
, kirčiavimas ir tartis

Komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.

Komentuoja prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.
Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1)
Žr. KONSULTACIJOS/Konsultacijų bankas
Birželio 16–18 dienomis Vilniaus universitete vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos kalbos specialistų konferencija „Kalba ir socialiniai procesai Pabaltijyje“.

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2002 metais dirbo gerai.“ (R. Pavilionis)

2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Kalbos komisijos teiktą Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektą.
Gegužės 28–30 d. vyko kasmetinis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras, šį kartą – Kihnu saloje, Estijoje.
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.