L. Daugnora, R. R. Budrys ir R. Trainienė. Paukščių anatomijos terminai. – Kaunas: Naujasis lankas, 2002. Aprobuota Kalbos komisijos.
Balandžio 17 dieną Sedoje vyko konferencija „Ar išsaugosime žemaičių kalbą ir žemaitiškumą?“
XIV lietuvių kalbos olimpiadą (Vilnius) ir jaunųjų filologų konkursą (Klaipėda) rėmė ir Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
2003 m. balandžio 16 d. Seimo Žmogaus teisių komiteto posėdyje pritarta Kalbos komisijos siūlomam Vartotojų teisių gynimo įstatymo papildymo projektui.
Balandžio 8 d. Seimo Europos reikalų komitete įvyko pasitarimas dėl rengiamos Europos Sąjungos Konstitucijos vertimo į lietuvių kalbą.
Paraiškos terminų žodynams rengti bus priimamos iki balandžio 18 dienos.
Kovo 31 d. Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė komisijos 2002 m. veiklos ataskaitos ir Kalbos politikos gairių projektams.
Kovo 24 dieną Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitete svarstyta galimybė papildyti Prekių ženklų įstatymo 6 str.
Kovo 19 dieną komisijos pirmininkė dalyvavo Visagino tautinių mažumų centro seminare „Tautinių mažumų teisių apsauga Lietuvoje ir Europoje“.