Gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Terminų banko įstatymą.
, kompiuterija
Šriftas pristatytas kaip Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo programos dalis.
Tinklalapio lankomumas nuo jo atidarymo 2003 metų pavasarį visą laiką augo...
Patikslintas kalbos mokėjimo kategorijų turinys ir jų taikymas įvairioms pareigybėms sudarys prielaidas tiksliau ir konkrečiau taikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas kitakalbiams asmenims, palengvins jų integravimąsi į valstybės gyvenimą.
Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė susitiko su ES Tarybos teisininkais-lingvistais ir vertėjais.
Šie reikalavimai privalomi rengiant visas Kalbos komisijos remiamų darbų ataskaitas.
Naują medžiagą žr. skiltyje „Nutarimai“.
Apibendrinta tinklalapyje www.svarstome.lt vykusi diskusija.
Gruodžio 9 dieną Kalbos komisijos pirmininkė Kauno „Santaros“ gimnazijoje susitiko su miesto mokytojais...
Kalbos komisijos pirmininkė dalyvavo Rytų Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų konferencijoje Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje...