Komisija siūlys aukštosioms mokykloms ir Pedagogų profesinės raidos centrui peržiūrėti pradinių klasių mokytojų rengimo ir kvalifikacijos kėlimo programas.
„Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai“ – tai patarimų rinkinys redaktoriams, kalbos tvarkytojams, mokytojams, studentams, – visiems, kuriems rūpi bendrinės kalbos kultūra.
Antonimų poros ir sinonimų eilės iliustruojamos pavyzdžiais, išrinktais iš gyvosios kalbos...
Lietuviški riešutų ir juos vedančių augalų, aliejinių augalų ir iš jų spaudžiamo aliejaus pavadinimai
Kalbos komisija kreipia aukštųjų mokyklų dėmesį į būsimųjų specialistų (ne filologų) kalbos poreikius ir siūlo organizuoti naujovišką specialybės kalbos kursą.
Numatyta, kad personalijas ir įvykius įamžinti gatvių, pastatų ir kitų objektų pavadinimuose savivaldybių tarybos galės tik gavusios Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos pritarimą.
, kirčiavimas ir tartis

Komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.

Komentuoja prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.
Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1)
Žr. KONSULTACIJOS/Konsultacijų bankas