Pasikeitė Kauno kalbos konsultacijų punkto telefonas, dabar – (8~37) 32 78 42.
This is the year of the 100th anniversary of the recovery of Lithuanian press in Latin characters.
Sausio 15 dieną Seime vyko Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Rolando Pavilionio spaudos konferencija...
...mūsų specialistai nei bendrojo lavinimo, nei aukštosiose mokyklose kol kas neišmokomi lietuvių kalbos tiek, kad jų tekstų nereikėtų tvarkyti redaktoriams lituanistams.
Gruodžio 23 d. Lietuvos Respublikos Seimas priėmė Terminų banko įstatymą.
, kompiuterija
Šriftas pristatytas kaip Lietuviškos spaudos lotyniškais rašmenimis atgavimo 100-mečio minėjimo programos dalis.
Tinklalapio lankomumas nuo jo atidarymo 2003 metų pavasarį visą laiką augo...
Patikslintas kalbos mokėjimo kategorijų turinys ir jų taikymas įvairioms pareigybėms sudarys prielaidas tiksliau ir konkrečiau taikyti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijas kitakalbiams asmenims, palengvins jų integravimąsi į valstybės gyvenimą.
Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė susitiko su ES Tarybos teisininkais-lingvistais ir vertėjais.
Šie reikalavimai privalomi rengiant visas Kalbos komisijos remiamų darbų ataskaitas.