Komentuoja prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia.
Sintaksė: linksnių vartojimas (S 1)
Žr. KONSULTACIJOS/Konsultacijų bankas
Birželio 16–18 dienomis Vilniaus universitete vyko Lietuvos, Latvijos ir Estijos kalbos specialistų konferencija „Kalba ir socialiniai procesai Pabaltijyje“.

„Valstybinė lietuvių kalbos komisija 2002 metais dirbo gerai.“ (R. Pavilionis)

2003 m. birželio 3 d. Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino Kalbos komisijos teiktą Valstybinės kalbos politikos 2003–2008 m. gairių projektą.
Gegužės 28–30 d. vyko kasmetinis UNGEGN Baltijos skyriaus seminaras, šį kartą – Kihnu saloje, Estijoje.
Gegužės 9 dieną Šilutės pirmojoje gimnazijoje vyko Šilutės rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų seminaras „Kalbinio ir literatūrinio ugdymo turinio naujovės bendrojo lavinimo mokykloje“.
Gegužės 16 dieną Lietuvių kalbos instituto rūmuose vyko seminaras „Reklamos kalba“.
Paskelbtas naujas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pranešimas „Dėl kai kurių botanikos svetimžodžių lietuviškų atitikmenų“ (Informaciniai pranešimai, 2003, Nr. 32).