„Nutarimų“ skyriuje paskelbtos perrašos iš gudų (baltarusių), lenkų ir ukrainų kalbų taisyklės.
Gruodžio 3 d. Kalbos komisijoje lankėsi Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Vertimų biuro vadovas Stephenas Millsas.
Lietuvių kalbos draugijos ir LKI Kalbos kultūros skyriaus surengtame pokalbyje pareikšta nuomonių dėl 60-ojo VLKK nutarimo 5 punkto naujos redakcijos...
Skelbiama 2003 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos sesijoje priimta rezoliucija...
LMA vyko sesija, skirta lietuviškos spaudos laisvės atgavimo šimtmečiui – „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“.
Naują medžiagą žr. skiltyje „Nutarimai“.
Lapkričio 18 d. sukanka 15 metų, kai lietuvių kalba paskelbta valstybine.
Pirmą kartą būtų reglamentuota lietuvių kalbos terminijos sistemiško kaupimo, kūrimo, norminimo ir standartizavimo tvarka.
Lapkričio 14 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete seminaras „Gimtoji kalba: istorija ir dabartis“.
Programoje: kompiuterijos terminija, naujažodžių vartojimas, svetimvardžių vartojimo principai