In the middle of 2003 the Language Commission launched on-line linguistic advice.
Išėjo „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“
Vasario 27 dieną Lietuvių kalbos institute vyko seminaras „Lietuvių ir kitos mažos kalbos Europoje – bendravimo perspektyvos“.
Vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2004–2008 m. gairių įgyvendinimo priemonių planą...
Artėjant egzaminams kalba susirūpinę ne tik mokytojai, bet ir mokiniai...
Pasikeitė Kauno kalbos konsultacijų punkto telefonas, dabar – (8~37) 32 78 42.
This is the year of the 100th anniversary of the recovery of Lithuanian press in Latin characters.
Sausio 15 dieną Seime vyko Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininko Rolando Pavilionio spaudos konferencija...
...mūsų specialistai nei bendrojo lavinimo, nei aukštosiose mokyklose kol kas neišmokomi lietuvių kalbos tiek, kad jų tekstų nereikėtų tvarkyti redaktoriams lituanistams.