Kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje pristatyta Kalbos komisijos 2003 metų veiklos ataskaita.
, kanceliarinė kalba
Nuo 2004 m. sausio 1 d. pasikeitė įmonių vardų registravimo tvarka. Juridinių asmenų registras nebetikrina, ar registruojamas vardas atitinka Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tuo turi rūpintis pats juridinio asmens steigėjas. Siekiant užtikrinti pagal naują tvarką registruojamų juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumą, dokumentų teikėjams rekomenduojama kreiptis į savivaldybių kalbos tvarkytojus dėl steigiamo juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo taisyklingumo įvertinimo.
In the middle of 2003 the Language Commission launched on-line linguistic advice.
Išėjo „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“
Vasario 27 dieną Lietuvių kalbos institute vyko seminaras „Lietuvių ir kitos mažos kalbos Europoje – bendravimo perspektyvos“.
Vasario 25 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarimu patvirtino Valstybinės kalbos politikos 2004–2008 m. gairių įgyvendinimo priemonių planą...
Artėjant egzaminams kalba susirūpinę ne tik mokytojai, bet ir mokiniai...