, vietovardžiai
Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas kelio ženkluose teikti ir tarmines gyvenamųjų vietų vardų formas pažeidžia galiojančius teisės aktus ir yra priešingas pasaulinėms vietovardžių norminimo tendencijoms.
Kovo 26 dieną Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Ryšiai su prancūzų kultūra – tiltas į Europos Sąjungą“. Kalbos komisijos pirmininkė I. Smetonienė joje kalbėjo apie sėkmingą bendradarbiavimą su Prancūzijos kalbos politikos specialistais.
Ministerijose turi būti sudarytos terminijos komisijos.
Kovo 16 d. Lietuvos Respublikos Seimo plenariniame posėdyje pristatyta Kalbos komisijos 2003 metų veiklos ataskaita.
, kanceliarinė kalba
Nuo 2004 m. sausio 1 d. pasikeitė įmonių vardų registravimo tvarka. Juridinių asmenų registras nebetikrina, ar registruojamas vardas atitinka Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose nustatytus reikalavimus, tuo turi rūpintis pats juridinio asmens steigėjas. Siekiant užtikrinti pagal naują tvarką registruojamų juridinių asmenų pavadinimų taisyklingumą, dokumentų teikėjams rekomenduojama kreiptis į savivaldybių kalbos tvarkytojus dėl steigiamo juridinio asmens, filialo ar atstovybės pavadinimo taisyklingumo įvertinimo.