5-ąją kirčiavimo rekomendaciją komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.
Siūloma nustatyti, kad nuo 2004 m. naujus firmų vardus vertinta savivaldybių kalbos tvarkytojai.
2003 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą pareiškėjai Vilijai Bartašiūtei po santuokos sudarymo suteikti pavardę Rudis ir pareiškėjos prašymą atmetė.
„Nutarimų“ skyriuje paskelbtos perrašos iš gudų (baltarusių), lenkų ir ukrainų kalbų taisyklės.
Gruodžio 3 d. Kalbos komisijoje lankėsi Europos Komisijos delegacijos Lietuvoje Vertimų biuro vadovas Stephenas Millsas.
Lietuvių kalbos draugijos ir LKI Kalbos kultūros skyriaus surengtame pokalbyje pareikšta nuomonių dėl 60-ojo VLKK nutarimo 5 punkto naujos redakcijos...
Skelbiama 2003 m. lapkričio 17 d. Lietuvos mokslų akademijos sesijoje priimta rezoliucija...
LMA vyko sesija, skirta lietuviškos spaudos laisvės atgavimo šimtmečiui – „Lietuvių kalbos padėtis moksle ir visuomenėje“.
Naują medžiagą žr. skiltyje „Nutarimai“.
Lapkričio 18 d. sukanka 15 metų, kai lietuvių kalba paskelbta valstybine.