Kalbos komisijos pirmininkė Irena Smetonienė susitiko su ES Tarybos teisininkais-lingvistais ir vertėjais.
Šie reikalavimai privalomi rengiant visas Kalbos komisijos remiamų darbų ataskaitas.
Naują medžiagą žr. skiltyje „Nutarimai“.
Apibendrinta tinklalapyje www.svarstome.lt vykusi diskusija.
Gruodžio 9 dieną Kalbos komisijos pirmininkė Kauno „Santaros“ gimnazijoje susitiko su miesto mokytojais...
Kalbos komisijos pirmininkė dalyvavo Rytų Lietuvos lietuvių kalbos mokytojų konferencijoje Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijoje...
5-ąją kirčiavimo rekomendaciją komentuoja Tarties ir kirčiavimo pakomisės pirmininkas prof. habil. dr. Antanas Pakerys.
Siūloma nustatyti, kad nuo 2004 m. naujus firmų vardus vertinta savivaldybių kalbos tvarkytojai.
2003 m. lapkričio 19 d. Klaipėdos apygardos teismas apeliacine tvarka priėmė sprendimą, kuriuo panaikino Klaipėdos miesto apylinkės teismo 2003 m. rugpjūčio 14 d. sprendimą pareiškėjai Vilijai Bartašiūtei po santuokos sudarymo suteikti pavardę Rudis ir pareiškėjos prašymą atmetė.
„Nutarimų“ skyriuje paskelbtos perrašos iš gudų (baltarusių), lenkų ir ukrainų kalbų taisyklės.