Balandžio 26–30 dienomis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkė lankėsi Prancūzijoje.
Lietuviškos spaudos atgavimo 100-mečio proga bendrojo lavinimo mokykloms dovanojama 22 tūkstančiai lituanistinių leidinių.
Balandžio 21 d. komisijos pirmininkė skaitė pranešimą konferencijoje „Lietuviškos spaudos atgavimo šimtmetis: praeities ir dabarties sąsajos“.
Balandžio 21–22 dienomis Rygoje vyko kas dešimt metų organizuojama konferencija „Kalbos technologijos. Baltijos šalių perspektyvos“.
Balandžio 23 dieną Kaune vykusioje konferencijoje komisijos pirmininkė dr. Irena Smetonienė skaitė pranešimą „Valstybinės kalbos funkcijų plėtojimas ir degradacijos stabdymas“.
, svetimvardžiai , vardai ir pavardės
Estijos Vyriausybė savo posėdyje pritarė įstatymo projektui dėl asmeninių vardų.
Plačiau žr. svetainėje http://www.euro-languages.net/lithuania
Per pusmetį Vadovėlių vertinimo pakomisė apsvarstė per penkiasdešimt vadovėlių. Vos ne kas antras vadovėlis su ekspertų pastabomis buvo grąžintas leidyklai taisyti.
Kalbos komisijoje lankėsi Latvijos kultūros ministrė Helena Demakova.