, terminologija

2020 metais Valstybinė lietuvių kalbos komisija, vykdydama nustatytas funkcijas, organizavo terminologijos darbą: administravo Terminų banko sistemą (teikė siūlymus dėl teisės aktų terminijos), nagrinėjo kitus terminijos norminimo klausimus.

    Lietuvos Respublikos terminų bankas papildytas kerpsamanių ir lapsamanių lietuviškais pavadinimais.

Sausį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 96 900 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnys). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „virš ko“, „kieno pagalba“, „tuo tarpu“, „tuo pačiu“), leksika („negu, nei“, „neva“, „kaip taisyklė“, „pasėkoje“, „ofisas“,  skolinių vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).

, rašyba , svetimvardžiai , vardai ir pavardės

     1991 m. sausio 31 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba-Atkuriamasis Seimas, atsižvelgdama į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlymus, priėmė nutarimą Nr. I-1031 „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ , ir šis nutarimas galioja iki šiol. Todėl verta priminti jo pagrindines nuostatas: 

, terminologija

Sausio 30 d. posėdyje Kalbos komisija pritarė pagal aukštųjų mokyklų vadovėlius – V. Lakio „Audito teorija ir praktika“ ir S. Maciulevičiaus, A. Venčkausko, E. Kazanavičiaus „Kompiuterių architektūra“ – parengtiems audito ir informatikos terminų straipsnių rinkiniams.

   2021 m. kovo 10 d.  vyks konferencija „Gimtoji kalba mokykloje“. Konferenciją organizuoja Lietuvių kalbos draugija, Vilniaus universitetas, Šiaulių akademija. Konferencijos programą žr. čia.

Gruodį Kalbos konsultacijų banke lankytasi daugiau nei 97 500 kartų. Banko lankytojai labiausiai domėjosi rašybos klausimais (kaip rašyti neiginį „ne“, atskiras žodis ar žodžio dalis yra „mini“, „video“, kada tarp dviejų žodžių rašomas brūkšnelis, kada pavadinimai išskiriami kabutėmis). Kiti lankytojus dominę dalykai – sintaksė („nustatyti kuo“, „laikyti kuo“, „dėl ko“, „per ką“, „už ką“, „ko metu“, „virš ko“, „ko dėka“, naudininko vartojimas), leksika („negu, nei“, „įtakoti“ vartojimas) ir semantika (žodžių „vartoti, naudoti“, „pilnas, pilnai“, „reiškia“ vartojimas).

   Lietuvos Respublikos terminų banke paskelbti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos teigiamai įvertinto ir 2018 m. išleisto Aiškinamojo maitinimo įmonių terminų lietuvių–anglų kalbų žodyno (parengė M. Jonikienė) duomenys.