Spausdinti

Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nutarė tenkinti VLKK skundą ir panaikino Vilniaus apygardos teismo įpareigojimą civilinės būklės akte moteriai įrašyti vyriškosios giminės pavardę.

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija birželio 8 d. išnagrinėjo civilinę bylą pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos kasacinį skundą. Komisija prašė panaikinti Vilniaus apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 3 d. sprendimą, įpareigojusį Vilniaus miesto savivaldybės Civilinės metrikacijos skyrių, įtraukiant į apskaitą Lietuvos pilietės M. Č. Jungtinėse Amerikos Valstijose sudarytą santuoką su Lietuvos piliečiu G. P., įrašyti pareiškėjos pasirinktą vyrišką pavardės formą.

Vyriškosios giminės formos pavardės suteikimas moteriai prieštarauja lietuvių kalbos dėsniams, kartu ir lietuvių moterų pavardžių darymo principams.

Aukščiausiojo Teismo teisėjų kolegija, išnagrinėjusi bylą, nutarė Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2005 m. birželio 3 d. sprendimą pakeisti – panaikinti įpareigojimą civilinės būklės akte moteriai įrašyti vyriškosios giminės pavardę.

Kolegija pabrėžė, kad lietuvių kalba Lietuvoje yra konstitucinė vertybė, todėl ir minėta problema Vilniaus apygardos teisme turėjo būti sprendžiama ne tik taikant reikiamų teisės aktų nuostatas (tarp jų ir Kalbos komisijos 2003 m. birželio 26 d. nutarimą Nr. N-2 (87) „Dėl moterų pavardžių darymo“), bet ir atsižvelgiant į lietuvių kalbos tradicijas.

Aukščiausiasis Teismas nurodė, kad „valstybinės kalbos vartojimo ir apsaugos taisyklės priskirtinos prie viešosios tvarkos valstybėje, todėl šių taisyklių vykdymas negali būti vertinamas kaip Lietuvos Respublikos Konstitucijos 22 straipsnio ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio nuostatose įtvirtinto asmens ir jo šeimos privataus gyvenimo neliečiamumo principo pažeidimas“.

Taigi pagal Kalbos komisijos nutarimą moteris gali pasirinkti pavardę su tradicine priesaga -ienė ( -(i)uvienė) arba tiksu galūne -ė. (Apie pavardžių sudarymą žr. AKTUALIAUSIOS TEMOS/ Asmenvardžiai.)

Teismo nutartį žr. čia.

Jūratė Palionytė