Spausdinti
Kalbos komisija pagal „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą“ nuo 2005 m. remia Lietuvių kalbos institute kuriamo „Tarmių tekstyno“ leidinių rengimą ir leidybą. 2010 m. kovo 1 d. pasirašyta sutartis dėl paramos ketvirtajam leidiniui.

    2010 m. kovo 1 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Lietuvių kalbos institutas pasirašė sutartį dėl V. Kardelio parengtų „Dūkšto apylinkių tekstų“ leidybos finansavimo. Pagal šią sutartį iš „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programos“ finansavimas skiriamas Lietuvių kalbos institute parengtai „Dūkšto apylinkių tekstų“ knygai ir kompaktinei plokštelei išleisti. 

   „Dūkšto apylinkių tekstai“ yra jau ketvirtasis pagal „Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programą“ Lietuvių kalbos institute kuriamo „Tarmių tekstyno“ leidinys. Šios serijos leidinių rengimą ir leidybą VLKK remia nuo 2005 m.  

      2006 m. išleisti Mielagėnų apylinkių tekstai“ (knyga ir kompaktinė plokštelė, sudarė V. Kardelis), 2008 m. – Griškabūdžio apylinkių tekstai“ (knyga ir kompaktinė plokštelė, sudarė R. Bacevičiūtė, V. Sakalauskienė, 2009 m. pasirodė Širvintiškių tekstai“ (knyga ir kompaktinė plokštelė, parengė Ž. Markevičienė, V. Markevičius ir A. Markevičius).