Spausdinti
Valstybinė lietuvių kalbos komisija, apsvarsčiusi Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateiktus siūlymus reglamentuoti kitų kalbų asmenvardžių rašymą oficialiuose dokumentuose, nutarimą Nr. 60 papildė dar viena – oficialių dokumentų – sritimi, kurioje gali būti vartojamos autentiškos kitų kalbų asmenvardžių formos. Komisija įsitikinusi, jog kurti atskirų (specialių) taisyklių nėra pagrindo.


      Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) apsvarstė Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 26 d. nutarime Nr. 589 pateiktus siūlymus reglamentuoti kitų kalbų asmenvardžių rašymą oficialiuose dokumentuose ir parengė atsakymą.

    Atsakydama į siūlymą „nutarimu nustatyti taisykles, pagal kurias oficialiuose dokumentuose rašytini asmenvardžiai, taip pat ir kitų kalbų bei tie, kurių autentiška rašyba yra nelietuviška“, Kalbos komisija konstatuoja, kad ne Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžiai valstybės institucijų ir įstaigų rengiamuose oficialiuose dokumentuose rašomi remiantis Kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarime Nr. 60 „Dėl lietuvių kalbos rašybos ir skyrybos“ išdėstytais bendraisiais tokių asmenvardžių vartojimo principais. Ne Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžiai rašomi taip, kaip jie įrašyti turimame šaltinyje, t. y. asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente arba kitame pateiktame dokumente (išsilavinimo pažymėjime, santuokos liudijime, teismo vykdomajame rašte, asmens iniciatyviniame rašte ir kt.). Atsižvelgiant į realią asmenvardžių vartoseną, VLKK 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60 papildė dar viena – oficialių dokumentų – sritimi, kurioje gali būti vartojamos autentiškos kitų kalbų asmenvardžių formos. 

    VLKK pirmininkė Daiva Vaišnienė atkreipia dėmesį, kad, valstybės institucijų ir įstaigų apklausos duomenimis (plačiau žr. 2013-10-10 pranešime), šiuo metu ne Lietuvos Respublikos piliečių asmenvardžiai rašomi laikantis bendrųjų svetimvardžių vartojimo principų, todėl Komisija įsitikinusi, jog kurti atskirų (specialių) taisyklių nėra pagrindo: VLKK nutarimo papildymas tiesiog patvirtina dabartinę tokių asmenvardžių vartoseną oficialiuose dokumentuose.

     Apsvarsčiusi Vyriausybės siūlymą „komisijos nutarimu pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl šio nutarimo 1 punkte nurodytų asmenvardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečių asmens dokumentuose“, Kalbos komisija nusprendė, kad ji negali priimti dokumento, prieštaraujančio Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999 m. spalio 21 d. nutarimui „Dėl Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos 1991 m. sausio 31 d. nutarimo „Dėl vardų ir pavardžių rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase“ atitikimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai“. Šiame nutarime yra pabrėžta, kad „Lietuvos Respublikos piliečio pasas yra oficialus dokumentas, patvirtinantis asmens ir valstybės nuolatinį teisinį ryšį, t. y. asmens pilietybę, kad pilietybės santykiai yra viešojo valstybės gyvenimo sritis, asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašomi valstybine kalba“. 

     VLKK 2014 m. numato persvarstyti konkrečius kitų kalbų asmenvardžių rašybos dalykus (pvz., linksnių galūnių dėjimą rišliame tekste), išnagrinėti metrikatorių ir fizinių asmenų konsultavimo praktiką bei parengti reikiamas rekomendacijas.