Spausdinti
, svetimvardžiai

Vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje pristatytas Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto leidinys „Pasaulio vietovardžiai. Europa“. Leidinį inicijavo ir jo rengimą remia Valstybinė kalbos komisija.

Vasario 22 d. Vilniaus knygų mugėje pristatyta daugiatomio žodyno „Pasaulio vietovardžiai“ pirmoji dalis „Europa“. Vertėjų ir leidėjų ypač laukiamą leidinį pristatė Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto Svetimvardžių žodyno redakcijos vedėja R. Trakymienė, redakcinės tarybos pirmininkas ir Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narys prof. A. Pakerys, Kalbos komisijos pirmininkė doc. dr. I. Smetonienė, kiti redakcinės tarybos nariai – doc. L. Pažūsis, B. Kurkulis. Rengėjai už pagalbą nuoširdžiai dėkojo Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dėstytojams, užsienio kalbų specialistams.

"„Pasaulio„Pasaulio vietovardžių žodynas“ – pirmas toks leidinys Lietuvoje. Jis leidžiamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyva, pagal jos patvirtintą koncepciją, Komisijos remiamas iš Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996–2005 metų programos lėšų.
Žodynas skirtas pasaulio vietovardžių vartosenai, ypač rašybai, vienodinti. „Europą“ sudaro daugiau kaip 40 000 vietovardžių ir lotyniškoji, kiriliškoji, graikiškoji rodyklės.
2006 m. vidurvasarį išėjusio pirmojo tiražo iki metų pabaigos knygynuose neliko. Knygų paroda – gera proga žodyną įsigyti už leidyklos kainą (90 Lt).

Šiais metais planuojama parengti antrąją dalį „Šiaurės ir Pietų Amerika“, pradedama rengti trečioji dalis „Afrika, Australija, Okeanija, Antarktida“. (Iš viso numatomos 4–5 dalys.)

Parengė Aistė Pangonytė