Spausdinti
, vietovardžiai
Vasario 27 d. Lietuvos kartografų draugijos susirinkime apžvelgti Kalbos komisijos darbai vietovardžių srityje 2002–2003 metais.

Vasario 27 d. Vilniaus universitete susirinko neseniai susibūrusi Lietuvos kartografų draugija (vadovas – prof. habil. dr. Algimantas Česnulevičius). Draugijos ir Jungtinių Tautų Geografinių pavadinimų ekspertų grupės Baltijos šalių skyriaus ir Lietuvos grupės pirmininkės Danutės Mardosienės kvietimu VLKK vyriausioji specialistė Aistė Pangonytė apžvelgė 2002–2003 m. Kalbos komisijos darbus vietovardžių srityje. 

2002 metais komisija priėmė du nutarimus dėl valstybių ir sostinių pavadinimų sąrašų – seminaro dalyviams pateiktos aktualios valstybių ir jų sostinių nutarimų versijos, kiti komisijos patvirtinti vietovardžių sąrašai, pristatytos pagrindinės sociologinio tyrimo „Lietuvos požiūris į svetimvardžių rašymą“ išvados. Nustatyta, kad Lietuvos gyventojai iš principo sutinka su Kalbos komisijos nustatytais svetimvardžių vartojimo principais (žr. 60-ojo nutarimo 5 p.): daugumos gyventojų nuomone, vaikams skirtuose leidiniuose svetimvardžius (kitų kalbų asmenvardžius ir vietovardžius) reikia lietuvinti, o mokslo leidiniuose, informaciniuose leidiniuose ir dokumentuose – rašyti originalo kalba. Vis dėlto komisija grįš prie svetimvardžių vartojimo klausimo, kaip yra įpareigota Seimo (svarstymai numatyti kovo pabaigoje). Tyrimas taip pat parodė, kad Lietuvos gyventojams nepriimtinas svetimvardžių rašymas originalo forma su lietuviška linksnio galūne. Kai kurie seminaro dalyviai irgi abejojo originalios vietovardžio formos teikimu su lietuviška galūne, siūlė greta adaptuotosios vartoti originaliąją be galūnės arba atvirkščiai – vartoti dvi formas pagrečiui (vieną iš jų skliaustuose) rekomoneduojama ir komisijos 60-ajame nutarime.

Parengė Aistė Pangonytė

Be to, domėtasi komisijos požiūriu į „Visuotinės lietuvių enciklopedijos“ redakcijos nusistatytus vietovardžių rašymo žemėlapiuose principus, abejota tradicinių ir originalių vietovardžių vartojimu pramaišiui. Diskusijose prieita prie išvados, kad vietovardžių vartojimas žemėlapiuose galėtų būti svarstomas atskirai: vartojimo principai, atsižvelgiant į žemėlapio rūšį ir paskirtį, galėtų skirtis.

Seminaro dalyviams taip pat paaiškintas Kalbos komisijos vaidmuo gyvenamųjų vietų vardų keitimo procese, supažindinta su 2002 m. ir 2003 m. sausio–vasario pakeitimais (dėl kurių vietovardžių keitimo ar įteisinimo savivaldybėms buvo pritarta arba nepritarta). Pateiktas Vardyno pakomisės 1998–2001 m. patikslintų gyvenamųjų vietų vardų sąrašas: komisija pranešė patikslinimus Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę, paprašė savivaldybių pradėti nurodytų 17 gyvenamųjų vietų vardų pakeitimo procedūras.

Nacionalinės žemės tarnybos Geodezijos ir kartografijos departamento Kartografavimo skyriaus vedėja Danutė Mardosienė supažindino draugijos narius su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos planuojamais oficialiaiss kartografavimo darbais vietovardžių srityje 2003 m., to paties skyriaus vedėjo pavaduotojas Tomas Duksa pristatė reglamento „Geografinių pavadinimų vartojimas žemėlapiuose“ projektą. Kalbos komisija pastabas dėl projekto pateiks iki kovo 3 dienos.