Spausdinti
, programos
Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programoje numatytiems darbams 2009 m. ar 2009–2010 m. vykdyti.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija skelbia viešą konkursą Tarmių ir etninių vietovardžių išsaugojimo 2001–2010 m. programoje (patvirtintoje 2000 m. lapkričio 6 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1340; Žin., 2000, Nr. 95-2995), numatytiems darbams 2009 m. ar 2009–2010 m. vykdyti.

Paraiškos darbams priimamos iki šių metų birželio 10 d. Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti parengtos pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2002 m. rugsėjo 26 d. posėdžio protokoliniu nutarimu (2007 m. liepos 3 d. redakcija) patvirtintą Kalbos programų vykdymo tvarkos aprašą (žr. skyrių Programos).

Išsamesnė informacija teikiama tel. (+ 370 5) 275 60 95, el. paštu vilija.ragaisiene@vlkk.lt; internetu www.vlkk.lt.